Welkom

bbq03
Gemeenschappelijk Wonen – kortweg GW – is begin jaren tachtig opgezet in Nieuwegein (Utrecht). In 2010 is een grote renovatie van start gegaan. In de nieuwe opzet zijn er naast groepswoningen en zelfstandige woningen, ook de mengvorm centraal wonen. De woningen zijn gegroepeerd rondom drie gemeenschappelijke tuinen (hoven). In december 2011 zijn alle woningen gerenoveerd en opgeleverd. Het is géén beschermd wonen. Je bent zelf verantwoordelijk.

Vrijwel alle woningen zijn huurwoningen, eigendom van woningcorporatie Jutphaas Wonen.

Wonen in het GW, daar kies je bewust voor. GW-bewoners zijn betrokken met elkaar. Door het GW lopen zonder een praatje te maken is bijna niet mogelijk. Zin in gezelschap? Een oproepje is voldoende om mensen te verzamelen voor een spelletjesavond of een partijtje volleybal.

Wonen in Nieuwegein, kan dat leuk zijn? Ja zeker! Behalve de twee oude dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk kent Nieuwegein ook het Gemeenschappelijk Wonen-Project. Een Project waar je je buren kent en waar gezamenlijk activiteiten worden ondernomen..

Gemeenschappelijk Wonen Nieuwegein is ook te vinden op Facebook en Instagram.

Wij doen ook mee met de gemeenschappelijk wonen dag, op 20 mei a.s. Onze woongemeenschap is te bezoeken van 14:00 – 17:00.