Home » Inschrijven » Privacybeleid

Privacybeleid

Het bestuur van het GW is verplicht om zaken rondom wetgeving bescherming persoonsgegevens goed te regelen en u te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Externe kandidaten

Bij inschrijving vult u een profielschets in. Hier in staan persoonlijke gegevens onder andere contactgegevens, geboortedatum en uw woonwensen.

  • Indien uw inschrijving geaccepteerd wordt, komt de volgende vermelding erbij: ‘Ga discreet met deze informatie om. Deze is alleen bedoeld voor het zoeken naar een nieuwe bewoner en moet nadien verwijderd worden’.
  • Indien uw inschrijving niet geaccepteerd wordt, wordt er contact met u opgenomen en worden uw gegevens verwijderd.

De profielen worden door de commissie woonbeleid bewaard in een dropbox, waar alleen leden die direct met mutaties te maken toegang toe hebben. Op het afgeschermde deel van de website (leden), staan uw naam en geboortedatum vermeld.

Als een woongroep of centraal wonen woningen met coöptatie nieuwe bewoners zoekt, kijken zij op het afgesloten deel van de website naar de ‘wachtlijst kandidaten’ en kunnen zij de door u ingevulde profielschets bij woonbeleid opvragen. Deze ontvangen de groepen per mail.

Als u als nieuwe bewoner geaccepteerd wordt, worden uw gegevens verwijderd. Als u onverhoopt niet als nieuwe bewoner geaccepteerd wordt, zal jaarlijks contact met u opgenomen worden of u nog interesse heeft in een woning binnen het GW project. Zolang u dit bevestigt blijven uw gegevens bewaard.

Interne kandidaten

Interne kandidaten vullen een eenvoudige profielschets in voor de intake. Bij een positief advies wordt deze na de intake verwijderd. Bij afwijzing kan het profiel op verzoek van de kandidaat bewaard worden en kan bij een her evaluatie opnieuw bekeken worden. Op het afgesloten deel van de website onder leden, ‘wachtlijst kandidaten’ worden de namen en woonwensen vermeld. Zoekende groepen kunnen jullie benaderen.

Leden

Voor bewoners geldt dat hun contactgegevens op het afgeschermde gedeelte van de website vermeld worden en dat u op de mailinglijst leden, iedereen en prikbord staat. Indien u dit niet wenst kunt u zich voor de iedereen lijst en het prikbord afmelden bij de Webcie. De leden mailinglijst is verplicht omdat die bedoeld is voor de mededelingen van het bestuur en de commissies.